Program Psychociało: Transformacja

Pełen progam zawiera 18 lekcji. Z założenia trwa 18 tygodni jeśli będziesz kroczyła w nim w standardowym tempie i zdecydujesz się na pełen pakiet, czyli PAKIET PĄSOWY.

Nasz kurs PsychoCiało TRANSFORMACJA oferujemy w trzech bardzo korzystnych pakietach cenowych. Zależy nam na tym, by pomóc jak największej liczbie istot. Tylko dlatego bierzemy 1/10 rzeczywistej wartości za pracę, którą wykonamy dla Ciebie lub z Tobą.

CO ZNAJDZIESZ W POSZCZEGÓLNYCH PAKIETACH?

opis pakietu

PAKIET MIODOWY to podstawa pracy z podświadmością. Pozwala uwolnić traumy, a to one są podłożem wszelkich trudnych, niesprzyjających zachowań, automatycznych reakcji, uzależnień. Często też dolegliwości fizycznych, w tym bólu, chorób przewlekłych. 

PAKIET MIODOWY to pierwszy krok do TWOJEGO ŻYCIA W WOLNOŚCI, RADOŚCI, SZCZĘŚCIU I MIŁOŚCI.

W PAKIECIE MIODOWYM skupiasz się na transformujących sesjach sanomentologicznych. Stanowią one kompletny proces sanomentologiczny na traumy w ujęciu psychobiologicznym.

PAKIET MIODOWY zawiera 7 podstawowych sesji sanomentologicznych tworzących komlpletny proces na traumy/rany emocjonalne:

 1. Traumy rodowe;
 2. Traumy okolic poczęcia;
 3. Traumy okresu prenatalnego;
 4. Traumy okresu okołoporodowego (głęboko transformująca sesja ponownych narodzin na najwyższym stanie świadomości Omega);
 5. Traumy wczesnego dzieciństwa;
 6. Konkluzje – centrum niedokończonych spraw;
 7. Pakt Rezolucyjny – Pakt między świadomością i podświadomością.

Dodatkowo otrzymujesz też dostęp do modułu „POGOTOWIE MOCY”, w którym znajdziesz 4 uniwersalne sesje pomagające w trudnych emocjonalnie i fizycznie momentach kursu i nie tylko. To uniwersalne sesje, które możesz wykorzystać w wielu życiowych sytuacjach, w których potrzebujesz wsparcia, balansu, równowagi:
 1. GOSH – regeneracyjna kąpiel – sesja pomagająca w szybszym zdrowieniu  i w momencie gorszego samopoczucia fizycznego i przy dolegliwościach fizycznych. 
 2. Reset emocjonalny – sesja pomagająca w trudnych emocjonalnie momentach.
 3. Love and Fear – Miłość i strach. To sesja zamieniająca programy oparte na strachu na te oparte na miłości. 
 4. Kołysanka dla Cośka – krótka sesja, medytacja na uśpienie/uspokojenie oporu. Pozawala łatwiej podejść do zmian w życiu.

zawartość pakietu

Chcesz zobaczyć, czy to dla Ciebie i uwolnić się od ran emocjonalnych z przeszłości?

PAKIET MIODOWY możesz nabyć na kilka sposobów:

DOSTĘP do kursu na  6 miesięcy. Płacę kartą, w 6 wygodnych ratach!

DOSTĘP do kursu na  6 miesięcy. Płacę od razu!

DOSTĘP do kursu bezterminowo. Płacę od razu!

opis pakietu

PsychoCiało Transformacja – PAKIET MODRY to PAKIET MIODOWY rozszerzony o pełną wiedzę psychobiologiczną w zakresie traum.

Pozwoli Tobie pójść do życia w wolności, radości, szczęściu i miłości. Uwolnić traumy, a to one są podłożem, podstawą wszelkich trudnych, niesprzyjających programów, zachować, automatycznych reakcji, uzależnień, ale często też dolegliwości fizycznych, w tym bólu, chorób przewlekłych. 

Pozwoli diametralnie zmienić Twoje życie, postrzeganie siebie, świata i innych. Uzdrowić relacje i poczuć się lepiej ze sobą i w sobie: fizycznie i psychicznie. Zdobędziesz wiedzę psychobiologiczną, która diametralnie zmieni twoje spojrzenie na twoje funkcjonowanie, chorowanie.  

PAKIET MODRY to pełen program na traumy, stanowiący piękne przejście do TWOJEGO ŻYCIA W WOLNOŚCI, RADOŚCI, SZCZĘŚCIU I MIŁOŚCI.

W PAKIECIE MODRYM otrzymujesz wszystko co zawiera PAKIETY MIODOWY  a dodatkowo otrzymujesz wykłady psychobiologiczne poruszające tematy:

 1. Dziedziczenia w ujęciu psychobiologicznym;
 2. Traumy, czym jest;
 3. Planu/Cel;
 4. Okoliczności poczęcia i jego konsekwencji na całe życie;
 5. Okresu prenatalnego w ujęciu psychobiologicznym;
 6. Emocji i ich wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne;
 7. Symboliki porodu;
 8. Rodzajów porodu;
 9. Wydarzeń emocjonalnych z okresu okołoporodowego mających wpływ na tożsamość i całe życie;
 10. Pierwszego roku życia;
 11. Nadodpowiedzialności dziecięcej;
 12. Ran i masek jakie zakładamy aby życie „nie bolało” lub żeby „mniej bolało”;
 13. Stylów przywiązania;
 14. 5 Praw Natury.

Obszerna wiedza psychobiologiczna pozawala zrozumieć jak i dlaczego tak funkcjonujesz w swoim życiu, a sesje sanomentologiczne uwolnią niesprzyjające i blokujące cię programy.

zawartość pakietu

Na to właśnie czekałam!

DOSTĘP do kursu na  6 miesięcy. Płacę kartą, w 6 wygodnych ratach!

DOSTĘP do kursu na  6 miesięcy. Płacę od razu!

DOSTĘP do kursu bezterminowo. Płacę od razu!

opis pakietu

PAKIET PĄSOWY to ZŁOTY GRAAL. Pełen program PsychoCiało Na Wesoło Transformacja. WERSJA PREMIUM.

Pozwoli Tobie pójść do życia w wolności, radości, szczęściu i miłości. Uwolnić traumy, a to one są podłożem, podstawą wszelkich trudnych, niesprzyjających programów, zachowań, automatycznych reakcji, uzależnień, problemów z utrzymaniem prawidłowej wagi. Często też dolegliwości fizycznych, w tym bólu, chorób przewlekłych. 

Zmienisz Twoje życie, postrzeganie swojego ciała, siebie jako istoty, świata i innych. Uzdrowisz relacje i poczujesz się wreszcie dobrze ze sobą i w sobie: fizycznie i psychicznie.

PAKIET PĄSOWY to pełen program do TWOJEGO ŻYCIA W WOLNOŚCI, RADOŚCI, SZCZĘŚCIU I MIŁOŚCI.

W PAKIECIE PĄSOWYM otrzymujesz wszystko co zawierają PAKIETY MIODOWY  I MODRY. Dodatkowo otrzymujesz:

MODUŁ III. POSTRZEGANIE SIEBIE.

MODUŁ IV. NAWYKI I ZABURZENIA.

MODUŁ V. PIĘKNE CIAŁO, UMYSŁ I SERCE.

MODUŁ BONUSOWY. Sesja LOGOS.

W każdej lekcji masz dostęp też do kompletnej, obszernej wiedzy psychobiologicznej, która diametralnie zmieni postrzeganie ciała, jego chorowania. Pozwoli W PEŁNI zrozumieć skąd biorą się i co powodują różne blokady wynikające z przeszłych, trudnych wydarzeń emocjonalnych.

POGOTOWIE MOCY rozszerzone zostaje o ćwiczenie MAŁA POSIADŁOŚĆ.

Dodatkowo otrzymujes stałe wsparcie od nas na zamkniętej grupie na FP.  UZyskujesz też dostęp do tajnej , zamkniętej społęczności na platformie szkoleniowej WTL. Tu raz na dwa tygodnie będą odbywały się systematycznie spotkania: mentoringi, dodatkowe sesje grupowe lub praca indywidualna (w zależności od aktualnych potrzeb).

zawartość pakietu

DOSTĘP do kursu na  12 miesięcy. Płacę kartą, w 12 wygodnych ratach!

DOSTĘP do kursu na  12 miesięcy. Płacę od razu!

DOSTĘP do kursu bezterminowo. Płacę od razu!

Teraz wracam do Kampera, ale jeszcze tu wrócę!

Scroll to Top